Melaleuca on Facebook

           Urządzenia zakupione w ramach wsparcia przy realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020  Działanie 3.2. Innowacje w MŚP

„Produkcja innowacyjnej pasty do zębów i innych preparatów stomatologicznych”.


        Zakład produkcyjny MELALEUCA POLAND to ponad 20-letnie doświadczenie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zatrudniamy wykwalifikowanych pracowników, wykształconą  kadrę administracyjno-kierowniczą (magistrzy Wydziału Chemii Politechniki Śląskiej), którzy chętnie służą wiedzą i pomocą. Jesteśmy firmą, która w 2013 roku wdrożyła i czynnie używa Certyfikowanego Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 22716:2009 „Kosmetyki, Dobre PraktykiProdukcji (GMP), Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji” oraz wg PN EN ISO 9001.

 

Nasz Park Maszynowy wyposażony jest między innymi w:Homogenizator [produkcja URLIŃSKI]: 

Pojemność robocza: 50 litrów

Ciśnienie wewnątrz zbiornika -1/0,4 bar

Maksymalna temperatura: 95oC

Opis:

Próżnioszczelny mieszalnik homogenizujący przeznaczony jest do produkcji wyrobów kosmetycznych o podwyższonej lepkości z drugiej grupy klasyfikacji płynów – płyny bezpieczne. Służy do wytwarzania produktów w warunkach próżniowych. Efektywne mieszanie, homogenizacja, podgrzanie, chłodzenie substancji składowych, prowadzenie procesu produkcji w ściśle określonych warunkach, kontrolowanych i sterowanych przez elementy automatyki, zapewnie uzyskanie produktów najwyższej jakości.                          Mieszalnikzadaniowy [produkcja URLIŃSKI]:

Pojemność robocza: 40 litrów

Maksymalna temperatura: 90oC

Opis:

Bezciśnieniowy mieszalnik procesowy z płaskądemontowaną pokrywą, mieszadłem kotwicowym z jednokierunkowymi zgarniaczami ibezciśnieniowym płaszczem grzewczym z grzałkami elektrycznymi przeznaczony jestdo uśredniania i termicznej obróbki produktów płynnych w przemyśle kosmetycznymdla komponentów z drugiej grupy klasyfikacji płynów. Mieszalnik procesowy jestwyposażony w elementy zapewniające funkcję chłodzenia przepływem wody przezpłaszcz, grzania do temperatury procesowej. Mieszalnik zadaniowy [produkcja URLIŃSKI]: 

Pojemność robocza: 200 litrów

Maksymalna temperatura pracy 50oC

Opis:

Bezciśnieniowy mieszalnik zadaniowy przeznaczony jest do przeprowadzenia bezciśnieniowych procesów technologicznych w przemyśle kosmetycznym produktów z drugiej grupy klasyfikacji płynów – płyny bezpieczne.


       Urządzenie do napełniania i zamykania tub: 

Opis:

Urządzenie służy do napełniania tub termozgrzewalnych (PE lub LA) produktami żelowymi lub pastami, ogrzania  i zamknięcia tuby, oznakowania na zgrzewie oraz odcięcia końcówki ponad zgrzewem. Przed napełnieniem tuby są automatycznie orientowane. Urządzenie dzięki łatwości przezbrajania i regulacji jest optymalne dla wykonywania małych i średnich serii produktów.
Disolwer laboratoryjny: 

Opis:

Disolwer laboratoryjno-badawczy służy do mieszania i dyspergowania r-rów i zawiesin w naczyniach o średnicy zewnętrznej od 192mm do 301mm i wysokości do 275mm. Duża uniwersalność urządzenia, szeroki zakres regulacji obrotów, małe wymiary mieszadła i naczynia są cechami, które predysponują urządzenie do procesu dyspergowania.