Melaleuca on Facebook




MELALEUCA Poland Spółka z o. o. Firma Australijsko-Polska

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Podzialanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP:

Opracowanie technologii  otrzymywania  ekstraktu  [(2E, 6Z, 8E)-N-izobutylo-2,6,8-dekatrienoamidu]    (Spilantolu) na bazie suszu roślin astrowatych  (np. Acmella Oleracea) do produkcji preparatów przeciwzmarszczkowych.

Celem projektu jest produkcja kosmetyków przeciwzmarszczkowych przy użyciu innowacyjnej technologii otrzymywania spilantolu.

Wartość projektu:          199 795,96 PLN

Wartość dofinansowania: 117 723,92 PLN

Miejsce realizacji projektu:      MELALEUCA Poland Sp. z o. o. - Zakład Produkcyjny ul. Rymera 1E 43-190 Mikołów



MELALEUCA Poland Spółka z o. o. Firma Australijsko-Polska 
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020  Działanie 3.2. Innowacje w MŚP
„Produkcja innowacyjnej pasty do zębów i innych preparatów stomatologicznych”.
Celem projektu jest produkcja pasty do zębów i innych preparatów stomatologicznych przy użyciu nowoczesnej linii technologicznej”.
Wartość projektu         565 800,00 PLN
Wartość dofinansowania 155 249,98 PLN
Miejsce realizacji projektu MELALEUCA Poland Sp. z o. o. -Zakład Produkcyjny ul. Rymera 1E , 43-190 Mikołów